-15% Winkeldrehgelenk 3/8" NW 10; 300 bar
Mersch
75,95 EUR
.
-15% Dichtsatz f.  DN19 + 24 mit Viton- O- Ringen
Mersch
Dichtsatz f.  DN10+12 mit Viton- O- Ringen
Mersch
Dichtsatz f. Winkeldrehgelenke DN10+12
Mersch
Dichtsatz f.  DN10+12 Atzeton
Mersch
-15% WDTH19/V2a; Winkeldrehgelenk 3/4" NW 19; 200 bar
Mersch
-15% ADTH19/Ms; Axiale Drehdurchführung´; 200bar
Mersch
-15% WDTH24/Ms; Winkeldrehgelenk 1" NW 24; 200 bar
Mersch
-15% WDTH5/V2a; Winkeldrehgelenk 3/8" NW 5; 600 bar
Mersch
-15% WDTH12/V4a; Winkeldrehgelenk 1/2" NW 12; 300 bar
Mersch
-15% Dichtsatz f. Winkeldrehgelenke DN19+24
Mersch
-15% WDTH19/Ms; Winkeldrehgelenk 3/4" NW 19; 200 bar
Mersch
-15% WDTH12/V2a; Winkeldrehgelenk 1/2" NW 12; 300 bar
Mersch
-15% WDTH12/Al; Winkeldrehgelenk 1/2" NW 12; 200 bar
Mersch
-15% WDTH10/V2a; Winkeldrehgelenk 3/8" NW 10; 400 bar
Mersch